Upgrade 2.0.0b Tools

  Etap I 02 # Po³¹cz tuner z komputerem kablem rs-232. 03 # W³¹cz program upgrade 2.0.0b. 05 # Wciœnij connect i w³¹cz tuner do sieci teraz trzeba poczekaæ a¿ […]